Skriv ut

Falleferdige tak over hele landet

18.10.2011

Falleferdige tak over hele landet

(Fjellhamar 7. oktober 2011) Meteorologisk institutt har gjennom sommeren rapportert om nedbørsrekorder over store deler av landet og den våteste sommeren i Sør-Norge på 111 år. Samtidig viser en ny undersøkelse av nær 9000 norske tak utført av Anticimex at under halvparten av takene er i tilfredsstillende stand. Lekkasjer, fukt og råte kan føre til enorme utgifter for både private huseiere og bedrifter.

Data fra meteorologisk institutt viser rekordstore nedbørsmengder på målestasjoner i alle fylker unntatt Vest-Agder, Nordland og Troms. Hele 56 målestasjoner har satt ny rekord, selv før den våte septembermåneden regnes inn.  Kombinasjonen av store nedbørsmengder og dårlig vedlikeholdte tak kan være en trussel både for akutte taklekkasjer samt fuktskader som bygges opp over tid og gir dårlig inneluft.

─ For å sikre et godt inneklima er det viktig med god fuktbeskyttelse og at arbeidet utføres skikkelig. Dette er viktig både for privatboliger med skråtak, men også for næringsbygg med flate tak der vann og snø har lett for å samle seg opp, sier direktør i Icopal Geir Haugersveen. Icopal er spesialist på tak og alt av fuktbeskyttelse for boliger og næringsbygg.

Bekymringsfulle tall
Rapporten fra Anticimex har gått over tre år og har undersøkt like under 9000 tak over hele landet. Rapporten følger Norsk Standard og bruker tilstandsgrader (TG) for å beskrive tilstanden på taket. Kun 46 % av takene er i godkjent stand (TG 0-1). 40 % av takene har behov for utbedringer og spesiell oppmerksomhet (TG 2), mens 14 % lekker og er i særdeles dårlig stand (TG 3). Tilsammen har over halvparten av norske tak behov for utbedringer.

Roy Nilsen, direktør for privatmarked i Anticimex, tror heller ikke situasjonen vil bedres med det første:
- Fukt og råte er allerede i dag et problem. I bransjen er vi bekymret for at problemet kan øke med trenden om å isolere mer og mer, dersom man ikke samtidig bruker fuktsperrer og andre tekniske løsninger på en gjennomtenkt måte, sier Nilsen.

Geir Haugersveen i Icopal merker imidlertid at mange bedrifter søker nye løsninger for å beskytte seg mot takskader:
- Mange innser at de ikke har kapasitet eller kunnskap til selv å kontrollere taket. Vår avdeling for tak-ekspertise, Icopal Tak, får stadig vekk henvendelser som går spesifikt på taksjekk. Vi har sett oss nødt til å opprette en egen serviceavtale for bedrifter som ønsker å slippe å bekymre seg over tak og fuktskader, sier Haugersveen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Geir Haugersveen    
Direktør i Icopal    
Telefon: 951 85 737   
E-post: nogha@icopal.com