Servicekontrakt

Everlite Servicekontrakt

Vi utfører både halvårlig og årlig ettersyn og service av røykventilasjonsanlegg over hele landet. Det er svært viktig at disse følsomme anleggene blir ivaretatt av serviceteknikere som kjenner alle detaljer ved anlegget.
I følge Statens Byggtekniske etat, melding HO -3/2000 plikter alle som har et røykventilasjonssystem å ha en årlig sjekk/service på anlegget sitt.
Serviceteknikerne tester funksjonaliteten av anlegget og skifter backup batterier og andre viktige deler som måtte være slitte eller defekte. Dette sikrer et effektivt vedlikehold og et anlegg som fungerer dersom ulykken skulle være ute.

Serviceavtalen inneholder blant annet følgende punkter:

  • Ett besøk i året som omfatter service av anlegget som til enhver tid er gjeldende i forhold til offentlige lover og forskrifter.
  • Utskifting og reparasjon av defekte deler faktureres etter gjeldende priser. - 20% rabatt blir gitt ved inngåelse av kontrakt.
  • Tennemekanismen på åpningssylinder bør byttes etter 10 år.
    Icopal.no bruker cookies for å sikre deg en best mulig opplevelse av nettstedet. Les mer om vår bruk av cookies her