underside-hseq-2017

Miljø og kvalitet

Kvalitetspolitikk :
Vi skal oppnå høyeste nivå for kundetilfredshet og bli sett på som den foretrukne partner ved å levere produkter som oppfyller våre kunders krav og forventninger på en økonomisk effektiv måte.
Ledelsen i Icopal  innehar en forpliktelse til å kontinuerlig forbedre virkningen av systemet for kvalitetsstyring.
Gjennom våre kvalitetsmål skal vi følge opp at vi jobber i tråd med vår kvalitetspolitikk

Miljøpolitikk :
Vi vil utvikle, produsere og markedsføre konkurransedyktige byggprodukter og løsninger som gir redusert miljøbelastning i et livsløpsperspektiv.
Gjennom opplæring og delaktighet i forbedringsarbeid skal den enkelte medarbeider engasjeres i miljøarbeidet.
Vi skal være sertifisert ihht ISO 14001 og gjennom dette sørge for at vår miljøpolitikk er tilfredsstillende og blir fulgt.
Ledelsen i Icopal  innehar en forpliktelse til å arbeide med kontinuerlig forbedring, og tilfredsstille aktuelle lovbestemte krav og andre krav organisasjonen er pålagt.
Gjennom våre miljømål skal vi følge opp at vi jobber i tråd med vår miljøpolitikk

HMS-politikk :
Vi ønsker tilfredse medarbeidere og skal legge forholdene til rette for å oppnå dette. Vi skal gi den nødvendige opplæring og stille nødvendige ressurser til rådighet for å unngå skader og ulykker samt tilrettelegge for den enkelte slik at et eventuelt sykefravær blir kortest mulig.
Gjennom våre HMS-mål skal vi følge opp at vi jobber i tråd med vår HMS-politikk.

  Sertifikater

  ISO 9001:2015
  9001-130


  ISO 14001:2015
  14003-130


  Icopal.no bruker cookies for å sikre deg en best mulig opplevelse av nettstedet. Les mer om vår bruk av cookies her