icopal-verdier

Visjon og verdier

Over hele Europa og Nord-Amerika ønsker vi å bli sett på som den fortrukne parter og leverandør av service og produkter for beskyttelse og tildekning av bygninger og konstruksjoner. Våre kjerneprodukter er taktekking, fuktbeskyttelse og byggematerialer relatert til dette.
 
Våre kunder er forhandlere, entreprenører, arkitekter, rådgivende ingeniører og eiere av bygg som foretrekker oss på grunn av vår pålitelighet og evne til å tilby løsninger tilpasset deres behov.
 
Vi bygger vår konkurransemessige fordel på en sterk og lokal tilstedeværelse, kombinert med ressursene fra en stor internasjonal organisasjon. Vi tilstreber det høyeste nivå for kundetilfredshet ved å reagere hurtig på kundenes behov, og ved å tilby et foretrukket utvalg av produkter og service basert på innovasjon, omkostningseffektivitet og erfaring.
 
Alle ansatte skal anerkjennes for sin oppmerksomhet mot kundens behov, profesjonelle framferd og pålitelighet i forretningsrelasjoner. Det er vår ambisjon å tiltrekke, utvikle og beholde de dyktigste menneskene.
 
Vi skal være miljø- og sosialt bevisste og opptre ansvarlig overfor samfunnet.
 
Vi skal være de beste innen vår bransje, og gjennom det oppnå vekst og verdi for selskapet, de ansatte og eierne.
    Icopal.no bruker cookies for å sikre deg en best mulig opplevelse av nettstedet. Les mer om vår bruk av cookies her