Icopals historie

ICOPALS HISTORIE I KORTE TREKK:

Icopals historie startet i 1895. Da ble Fjeldhammer Brug A/S etablert på Fjellhamar utenfor Oslo, med beliggenhet ved Fjellhammerelven og Fjellhammerfossen. Denne elven går i tallrike stryk ned til Øyeren ved Lillestrøm. I gamle dager tilhørte Fjellhammerfossen Stalsberghagen gård, og her ble allerede i 1520 Stalsberghagen sag igangsatt. Nedover langs elven kom det etterhvert mange sagbruk. Det var her Norges eldste industri startet. Landskjente menn langt tilbake i tiden har hatt interesser ved Stalsberghagen sag, blant annet Bernt Anker og Jacob Meyer.

I 1850-årene overtok grosserer Wincentz Thurmann Ihlen virksomheten, som etterhvert ble bygget om til kornmølle og korntørkeri. Grosserer Ihlen grunnla i 1873 Strømmen Værksted, og det ble en stille tid på Stalsberghagen sag. Nytt liv og fart i sakene ble det da Ihlens sønn, Nils Claus Ihlen, den senere utenriksminister, i begynnelsen av 1890-årene solgte det gamle fabrikkanlegget til to av datidens driftige og fremsynte industrigründere, Hartvig og Carl Bache-Wiig. De bygget en pappfabrikk som fikk navnet Fjeldhammer Brug, og aksjeselskapet ble registrert i 1895.

Bokpapp var det første produktet fra pappfabrikken, men grunnlaget for takpapp ble tidlig lagt. Papp laget av papiravfall ble hugget ut i firkantet skiveform, tørket i en ovn og senere dyppet i tjære. Så var det bare å strø sand på, og dermed hadde man et taktekkingsmateriale. Pappen ble lagt på taket omtrent som skifer, men produktet hadde en åpenbar svakhet: tjæren fordampet slik at bare pappen ble tilbake. Denne produksjonen tok snart slutt, mens bokpappfabrikasjonen fortsatte helt frem til 1970-årene. På begynnelsen av 1900-tallet ble fabrikken modernisert, nye maskiner ble installert og metodene stadig forbedret. Både produksjonen og arbeidsstokken øket. I 1916 hadde bedriften 37 ansatte, herav 5 kvinner.

NOEN MILEPÆLER I ICOPALS HISTORIE:

1917
Samarbeid innledes med as Jens Villadsens Fabriker i København og man overtar lisensrettighetene til Icopal takpapp.

1918
Året 1918 er et viktig år i bedriftens historie. Det danske aksjeselskapet Jens Villadsens Fabriker overtok en stor aksjepost og produksjonen av Icopal takpapp begynte. Icopal var utviklet av det danske selskapet og var den første asfalt takpapp i Norge. Dette representerte noe helt nytt i byggebransjen. Hittil hadde man brukt tjære som stadig måtte vedlikeholdes med ny tjære. Nå fikk man en takpapp som var vedlikeholdsfri og som med noen endringer lever den dag i dag,

1920
Egen taktekkingsavdeling opprettes for utførelse av taktekkings- og isoleringsarbeider.

1933
Veiavdelingen opprettes og blir etter hvert bygget ut med en rekke asfaltverk i hele Syd-Norge.

1954
Produksjonen av shingel startes opp.

1958
Plastavdelingen opprettes og produksjonen kommer i gang, først av overlyskupler i akryl.

1960
Den første ekstruder for fremstilling av plastfolie blir installert på Fjellhamar. Med foliebredder på over 6 m var den sin tids største i Norden.

1961
Fjeldhammer Skiferbrudd etableres i Østre Slidre i Valdres. Her produseres knust skifer til bestrøing av takpapp og shingel. Fjeldhammer Brug overtar virksomheten ved A/S Haasken sandtak og Sementstøperi, Andebu i Vestfold. Her fremstilles takstein og andre produkter av betong.

1964
I Løken i Høland settes det igang plastproduksjon. Flere plastprodukter for bygg og landbruk fremstilles her, bl.a. drensrør og takrenner.

1965
Fjeldhammer Brug begynner fremstilling av plastemballasje, bæreposer og sekker I Oslo. Virksomheten flyttes senere til egen fabrikk på Skårer i Lørenskog.

1974
Nytt 10 000 m2 hovedlager tas i bruk på Fjellhamar.

1977
Bedriften blir organisert i 3 divisjoner: Bygg, Plast og Vei. Fjeldhammer Brug overtar en plastbedrift på Rødberg i Numedal. Her produseres anleggsrør, kummer og grunnmursplater.

1979
Plastbedriften Sørlandsplast på Vigmostad ved Lindesnes overtas. Produksjon av et bredt spekter plastrør.

1980
Nytt produksjonsanlegg for asfalt takbelegg og shingel tas i bruk på Fjellhamar. Fjeldhammer Brug overtar fremstilling av elementpiper i Larvik, Egersund og Orkanger.

1984
Norfolier as & co etableres i samarbeid mellom Fjeldhammer og Dyno. Fjeldhammers eierandel er 51%. Produksjon i fabrikken på Skårer.

1985
Hovedkontoret flytter fra Cort Adelersgt. 16 i Oslo til Fjellhamar.

1986
Fjeldhammer overtar produksjonsutstyret til A/S Heges på Bjørkelangen. Fremstilling av ekspandert polystyren til isolasjonsformål. Fjeldhammer overtar Nortex A/S i Skien og Drangedal.

1988
Norfolier blir et heleid datterselskap av Fjeldhammer Brug. Fjeldhammer Brug kjøper O. Selvig, taktekkerbedrift i Drammen. Plast skilles fra folie og Fjeldhammer Brug deles i 4 divisjoner: Bygg, Vei, Plast og Norfolier.

1989
Jadar polystyrenfabrikk, Molander asfalt entr., plastfoliebedriften Isola Emballasje kjøpes. Divisjon Vei - region Nord opprettes med asfaltverk, opprinnelig tilhørende Nor-Vei. Nor-Vei var et selskap eiet av Fjeldhammer Brug, Nodest og Hesselberg Vei. Fjeldhammer Brug kjøper asfaltverk i Knarrevik ved Bergen. Fjeldhammer Brug overtar Ulsfjord Pukkverk.

1991
Fjeldhammer Brug overtar Nodest Vei's anlegg i Tromsø.

1993
Fjeldhammer Brug overtar plastrørvirksomheten til Sønnichsen. Sammen med kjøpet av en brukt produksjonslinje fra KWH året før, var dette starten på Fjeldhammer Brugs PVC-rørproduksjon. Tekkeavdelingen skilles ut som 4 selvstendige takselskaper under navnet FjeldhammerTak Øst, Vest, Nord og Sør.

1994
Fjeldhammer Brug kjøper alle aksjene i Magnus Vølstad A/S.

1995
Fjeldhammer Brug feirer 100 års jubileum og skifter navn til Icopal as. Icopal as oppretter Lørenskog Asfalt ANS i samarbeid med Veidekke A/S.

1997
Icopal selger Andebu Taksteinfabrikk til Zanda A/S. Divisjon Plast endrer navn til divisjon Rør.

1998
Fjeldhammertak-selskapene skifter navn til IcopalTak as. Icopal as, div. Vei, kjøper 50% av aksjene i Nordasfalt AS i Bodø. Icopal as, div. Bygg, kjøper aksjemajoriteten i Lettbyggteknikk Bodø AS.

1999
Icopal as, div. Rør, overtar 100% av aksjene i plastrør-produsenten AB Arot. Icopal as, div. Vei, overtar produksjonsutstyret og pukkrettighetene til Bjarkøy Pukk AS i Nord-Norge. Norfolier overtar 35% av aksjene i Allan Marmot Ltd. - et London-basert salgsselskap for bære-poser og andre folieprodukter. Icopal as, div. Bygg, kjøper aksjemajoriteten i Fløysand Tak AS i Bergen.

2000
Icopal-konsernet får nye eiere, CAIK Holding, som er en sammensetning av fire investorgrupper. Disse kjøper konsernet ut av Københavns Fondsbørs. Virksomheten til datterselskapet Norfolier AS & Co ble solgt. Divisjon Bygg kjøper flere takentreprenørselskaper og har nå 7 enheter som samlet dekker landet fra Nord-Trøndelag og sørover.

2001
1. januar selger Icopal as rørvirksomheten til Norsk Wavin. I mars selger Icopal også veivirksomheten til finske Lemminkäinen. Samtidig selger Icopal aksjene i M. Haraldstad AS, Nordasfalt AS og Moelv Grus AS samt andelene i Lørenskog Asfalt ANS. Etter frasalget av divisjonene Rør, Vei og Folie består Icopal as i Norge nå kun av den tidligere Divisjon Bygg. Dette er en følge av nye eieres strategi om konsentrert satsing på bygg-sektoren, og tilsvarende frasalg blir foretatt i flere andre land i konsernet. De 7 takselskapene samles til 4 aksjeselskap; IcopalTak Øst, IcopalTak Vest, IcopalTak Nord og IcopalTak Sør. Icopal as, Danmark organiserte så virksomheten under et nytt holdingseselskap ved navn Icopal Holding as.

2003
Shingel- og Takbeleggfabrikken ”C-linjen” på Fjellhammer besluttes nedlagt og produksjonen overføres til konsernets anlegg i Finland og Sverige. Også dette er en følge av eiernes strategi om effektivisering på tvers av landegrensene.

2004 - 2005
Etablerte Icopal Metall, Norges største metall- og fasadeentreprenør, gjennom oppkjøp av 8 utførende virksomheter i Øst-, Vest- og Midt-Norge. Sammen med IcopalTak ble Icopals entreprenørvirksomhet landets største aktør for komplett tetting av bygg fra grunn til tak.

2007
Icopal-konsernet ble solgt til det Bahrain-baserte Private Equity selskapet Investcorp og får ny konsernledelse.

2009
Etter i en årrekke å ha leieprodusert grunnmurplater i plast hos Oldroyd Industrier i Kragerø, kjøper Icopal produksjonsmaskinen av Oldroyd og installerer den på Fjellhamar. Samtidig flyttes plasttakrennemaskinen fra Icopal i Danmark til Fjellhamar. Sammen med ”B-linjen” som produserer vindsperrer og undertak er det nå en effektiv produksjon av tre forskjellige produktgrupper under samme tak på Fjellhamar.

2010
Konsernet beslutter å avvikle Metall-virksomheten og selger ut virksomhetene. Det samme skjer i Danmark og Finland. Icopal kjøper den markedsledende virksomheten Everlite som produserer og installerer overlyskupler, lysgater samt røyk- og brannventilasjonssystemer.

2012
Icopal beslutter å selge industrieiendommen på Fjellhamar for å utvikle den til boligformål. Området med fabrikkbygninger, hovedlager og hovedkontor blir solgt til en lokal eiendomsutvikler, ”Mosking gruppen”. Icopal leier videre fasiliteter til fortsatt drift på området.

2013 – 2014
3.april oppstår en brann på ”B-maskinen”, som produserte asfaltbaserte vindsperrer og undertak. Ingen ble skadet, men maskinen ble totalskadet. Som følge av dette ble det besluttet at produksjonen av asfaltprodukter skulle overføres til konsernets anlegg i Sverige og Danmark. Likeledes flyttes linjene for grunnmurplater og plasttakrenner for mer lønnsom produksjon.

    Icopal.no bruker cookies for å sikre deg en best mulig opplevelse av nettstedet. Les mer om vår bruk av cookies her