icopaltak-serviceavtale

Serviceavtaler

Taket er byggets viktigste og mest utsatte fasade. La IcopalTak kontrollere taket før lekkasjene kommer og skadene er et faktum. Det
kan være store kostnader å spare på å inngå en serviceavtale om regelmessig taksjekk.

En serviceavtale med IcopalTak omfatter:

  • kontroll av taktekkingen
  • slitasjesjekk av overflaten
  • avsløre skader
  • kontroll av gjennomføringer, detaljer og beslag
  • rengjøring av renner og sluk
  • rapport med sjekkliste

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon og tilbud.

    Icopal.no bruker cookies for å sikre deg en best mulig opplevelse av nettstedet. Les mer om vår bruk av cookies her