underside-icopaltak-2017

IcopalTak

IcopalTak har totalt 9 avdelinger.
Selskapet beskjeftiger over 200 taktekkere. Det gjør oss til en av Norges største takentreprenør, målt i omsetning og menneskelige ressurser.

Vi legger vekt på personlig kontakt
I IcopalTak tilstreber vi en flat organisasjon med korte beslutningsveier. Aksepterer du et tilbud fra oss, vil du kun ha èn person å forholde deg til når prosjektet skal gjennomføres.
Din kontaktperson er vår prosjektleder, som er mellomleddet mellom deg som kunde og våre fast ansatte taktekkere.
Dette forenkler kommunikasjonen og reduserer mulighetene for misforståelser.
Overfor alle ledd i byggeprosessen – fra arkitekt til håndverker – bistår våre fagfolk med informasjon om Icopal-produktene og tekniske løsninger.
 
Nybygg
Ved oppføring av alle typer bygg og boliger deltar vi gjerne i prosjektering for å oppnå de beste tekniske løsninger.
Vårt kvalitetssikringssystem gjør oss profesjonelle i alle ledd, fra forprosjektering til overlevering av FDV-rapporter og sluttdokumentasjon.

Rehabilitering – eneboliger og borettslag
Vi utfører alle typer rehabiliteringer av flate tak. Det være seg alt fra garasjer, terrasser og eneboliger, til større borettslag og næringsbygg.
På større rehabiliteringsprosjekter er vi også behjelpelig med å utarbeide beskrivelse som igjen danner grunnlag for et komplett og sammenlignbart pristilbud.
Vi gir også råd når det gjelder etterisolering for bedre fyringsøkonomi.


    Icopal.no bruker cookies for å sikre deg en best mulig opplevelse av nettstedet. Les mer om vår bruk av cookies her